Elállás jog gyakorlása és nyomtatványa

A fogyasztókat elállási jog illeti meg az alábbi intézkedéssel, ahol a fogyasztó minden természetes személy, aki a jogügyletet céllal köti meg, amely túlnyomórészt vagy kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységnek számít.

A. Elállási jog gyakorlása

Elállás joga

Joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállás határideje 14 nap, attól a naptól számítva, amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett 3. személy, aki nem szállító az utolsó árut átvette vagy átvették.

Az elállás jogát érvényesítendő, egy egyértelmű nyilatkozatban kell bennünket értesíteni a döntéséről, azaz a szerződéstől való elállásról. (LS Decoration, Karl Leuthenmayr c/o Christina Redel, Miesbacher Straße 16, 85649 Brunnthal, Tel.: +49 (0)89 29 63 33, Fax: +49 (0)89 291 36 87, E-Mail: info@ls-decoration.com) Ehhez a mellékelt Elállás nyomtatvány mintát használhatja, ami azonban nem előírás.

A határidő betartottnak minősül, amennyiben az elállási jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot a határidő letelte elött megküldi.

Az elállás következményei

Ha eláll a szerződéstől, minden Öntől érkezett befizetést, beleértve a szállítási költséget (kivéve azon többletköltségeket, amely az általunk felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.), visszavonhatatlanul és legkésőbb 14 napon belül, attól a naptól számítva, amikor az Ön nyilatkozata ezen szerződéstől való elállástól hozzánk megérkezik. Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot alkalmazzuk, amit Ön az eredeti tranzakciónál használt, hacsak nem egyeztünk meg Önnel másképpen; semmi esetre sem számítunk fel költséget a visszafizetésért. Visszatarthatjuk a visszatérítést, amíg az áru nincs ismét a birtokunkban, vagy Ön nem igazolta, hogy az árut visszaküldte részünkre, a szerint, hogy melyik a korábbi időpont.

Önnek az árut visszavonhatatlanul és minden esetben legkésőbb 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni számunkra, attól a naptól számítva, amikor a szerződéstől elállt. A határidő megtartottnak minősül, ha Ön az árut a 14 nap lejárta előtt elküldi részünkre.

Ön viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit.

Önnek az áru valamilyen értékvesztéséért csak akkor kell felelnie, ha ez az értékcsökkenés az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához nem feltétlenül szükséges használatából ered.

Az elállási jog kizárása ill. idő előtti megszűnése

Az elállás joga nem illeti meg azon fogyasztókat, akik a szerződéskötés időpontjában nem az Európai Unió álampolgárai, és állandó lakóhelye és a szállítás címe a szerződéskötés időpontjában az Európai Unión kívül van.

Általános utasítások

1) Kérjük kerülje el az áru károsítását és szennyeződését. Az árut kérjük, hogy lehetőlg az eredeti csomagolásban, minden tartozékával és a teljes csomagolással együtt visszaküldeni. Szükség esetén vegye körbe védő csomagolással. Ha már nincs meg az eredeti csomagolás, gondoskodjon megfelelő csomagolásról a szállítási sérülések elkerülése érdekében.
2) Kérjük, hogy az árut bérmentesítve küldjék vissza.
3) Kérjük vegye figyelembe, hogy az előző két pont nem feltétele az elállási jog hatékony gyakorlásának.

B. Elállás nyomtatvány

Amennyiben Ön el kíván állni a szerződéstől, akkor kérjük, hogy ezt a nyomtatványt kitöltve részünkre megküldeni szíveskedjen.

Címzett:

LS Decoration, Karl Leuthenmayr
c/o Christina Redel
Miesbacher Straße 16
85649 Brunnthal
Deutschland
Fax: +49 (0)89 291 36 87
E-Mail: info@ls-decoration.com

Ezúton elállok/elállunk (*) az általam/általunk(*) kötött szerződés szerint a következő áruk megvásárlásától(*) /szolgáltatás teljesítésétől(*).

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Megrendelés napja (*) ____________ / Átvétel napja (*) __________________

________________________________________________________
Fogyasztó(k) neve

________________________________________________________
Fogyasztó(k) címe

________________________________________________________
Fogyasztó(k) aláírása (csak papíron történő közlés esetén)

_________________________
Datum

(*) A megfelelő kifejezést kérjük aláhúzni.